top of page

BIOGRAFI

Anna Brolin (f. 1989) är en klassisk pianist med sin bas i Göteborg.

 

Anna har Konstnärlig Kandidat- och Masterexamen från Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs Universitet där hon studerade för Simon Crawford Phillips och Jonas Olsson. Under åren 2011-2014 studerade och verkade Anna i Paris där hon vidareutbildade sig och blev diplomerad i solistiskt pianospel vid Ècole Normale de Musique de Paris efter studier för prof. Françoise Thinat. I Paris bodde hon i en av Kungliga Musikaliska Akademiens ateljéer i Cité Internationale des Arts de Paris, ett komplex med ateljéer för musiker och kompositörer, målare och skulptörer från hela världen. 

 

Anna gjorde sin debut som solist med orkester 2010 med Ravels pianokonsert i G-dur och är sedan dess aktiv som kammarmusiker, solist, ackompanjatör och pianopedagog. Hon uppträder regelbundet i kyrkor och hos konsertföreningar i landet och har också tagit uppdrag som bl.a. orkesterpianist, pianist i svensk dramafilm (Jävla pojkar 2012 av Shaker K. Tahrer) och kapellmästare. Anna har även framträtt på franska konsertscener som Salle Cortot, Cité Internationale Universitaire de Paris och för l’Association les amis de Francis Poulenc. 

Som pedagog har Anna varit verksam som pianolärare vid Göteborgs Pianoskola, Kulturskolor i Göteborg och vid det Estetiska programmets spetsutbildning i musik vid Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg. 2022 är Anna anställd som pianolärare vid musiklinjen vid Hvitfeldtska Gymnasiet och som lärare i Musikalisk Instudering vid Musikhögskolan i Göteborg.

Anna sitter sedan 2016 med i styrelsen för Pianosällskapet i Väst, som hon också var med och grundade samma år. Det är en ideell förening som bildades av en generation unga pianister som ville skapa en plattform för pianomusik och pianister i Västsverige. Pianosällskapet i Väst organiserar varje år konserter i Göteborg där pianomusiken och kammarmusiken står i centrum.

Anna har mottagit stipendier från bland andra Konstnärsnämnden, Anders Sandrews stiftelse, Kungliga Musikaliska Akademien, Fredrika Bremer förbundet, Allliance Française & Sverige-Frankrikestiftelsen

bottom of page